Gönderen Konu: Türkiye'de petrol olduğunun kanıtı  (Okunma sayısı 1319 defa)

Maverick

  • Ziyaretçi
Türkiye'de petrol olduğunun kanıtı
« : Mayıs 06, 2006, 06:12:34 ÖS »
TÜRKİYE 'DE PETROL OLDUĞUNUN KANITI


İşte Ülkemizde Petrol Olduğunun Kanıtı....


28 Şirket var 5 tanesi Türk şirketi görünüyor. Tabi onlar da yabancı sermaye sayesinde Türk Şirketi
olarak görünsün diye kurulmadılarsa.

Bu kadar çok şirketin, PETROL OLMADIGI İDDA EDİLEN BİR ÜLKEDE BU KADAR ÇOK PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN KURULMUŞ OLMASI DA YERYÜZÜNDE YAPILAN EN BÜYÜK DANGALAKLIKTIR SANIRIM.

Bu şirket yöneticileri (salak ya?) milyar dolarlık cirosu olan şirketleri -belki petrol çıkar – umuduyla getirip kurdular bu ülkeye.

Bizim politikacılarımızdan birisi de “TÜRKİYE ‘DE PETROL VARDI DA BİZ Mİ İÇTİK” demiştir vakti zamanında.Halbuki, Aladdin Middle East Ltd. şirketi 1960 da kurularak bu politikacımızın döneminde de faaliyetlerine devam etmekteydi…


Bakın Bu Şirketin Bazı Bilgileri Yorum Sizin


ALADDİN MİDDLE EAST LTD. :

Aladdin Middle East, Ltd. (AME) 1960 senesinde Türkiye'de petrol aramak üzere kurulmuş özel bir Amerikan Petrol ve Gaz arama ve üretim firmasıdır. Merkez ofisi Wichita/Kansas'ta bulunan AME operasyonlarını Ankara'da bulunan ofisinden yönetmektedir. Ayrıca üretim sahalarının da yer aldığı Adıyaman, Diyarbakır ve Adana'da da saha ofisleri aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir.AME halen, Molla-Diyarbakır (1974), Kahta-Adıyaman (1960), Zeynel-Adıyaman (1989) Bulgurdağ-Adana (1964) ve Karakilise-Diyarbakır (2003) petrol sahalarında operatör sıfatı ile çalışmalarına devam etmektedir. 2004 yılı itibarı ile Güneydoğu havzası (Kuzey Arabistan havzası) başta olmak üzere Tuz Gölü havzası (İç Anadolu) ve Antalya havzalarında toplam 1,700,000 hektardan fazla alanı kapsayan kara arama ruhsatnameleriyle, Türkiye'deki yabancı petrol şirketleri arasında en geniş ruhsat alanının operatörlüğü yine AME tarafından yapılmaktadır. İşte bazı Sahaları;



KARAKİLİSE SAHASI



Keşif : 2003
Petrol : Üretiliyor
Jeolojik Alan : Karakilise sahası GD Türkiye, XI no.lu Diyarbakır Bölgesinde, Diyarbakır şehrinin yaklaşık 16 km Kuzeyinde yeralmaktadır ve N.V.Turkse Perenco ve TPAO petrol sahalarına bitişik ilk kıvrım alanı anomalisini temsil etmektedir.
Petrol Bölgesi : XI, Diyarbakır
Konumu : Kara Alanı
En Yakın Saha : Sahaban, G.Kayaköy - 6 km Kuzeyde, Kastel - 35 km. Doğuda
En Yakın Şehir : Diyarbakır - 16 km Güneyde
Ruhsat Durumu: XI, Diyarbakır Petrol Bölgeindeki AR/AME-EPS/2674, 2677 ve 2678 hak sıra no.lu ruhsatlarda Aladdin Middle East Ltd. %95 ve Ersan Petrol Sanayii A.Ş. %5 hisseye sahiptir. Aladdin Middle East Ltd. şirketi %45 hissesini 15.07.2003 tarihinde Avenue Energy Inc. şirketine devretmiştir.
Mevcut Sahibi : AR/AME-AVE-EPS/2674, 2677 ve 2678 no.lu ruhsatlarda Aladdin Middle East Ltd. %50, Avenue Energy Inc. %45 ve Ersan Petrol Sanayii A.Ş. %5 hisseye sahiptir.
Yüzey alanı : 122,943 Hektar
Keşif Yöntemi : Sismik inceleme ve Gravite
Başlıca Rezervuar : Aptiyen- A.Santoniyen yaşlı Mardin Grubu
Başlıca Kaynak : Silüriyen Dadaş şeylleri
Başlıca Örtü : Ü.Kampaniyen - O.Mestriştiyen yaşlı Kastel Formasyonu
Kuyu Sayısı : 1
Keşif Kuyusu : Karakilise -1
Tamamlama Tarihi : 15/09/2003
TD : 8110 ft.
Kuyu Tabanı Fm : Mardin Grubu
Üretim Formasyonu : Mardin Grubu
Petrolün API Gravitesi : 32.58o API
Toplam Üretilebilir Rezerv : 23.2 Milyon Varil
Artakalan Üretilebilir Rezerv : 23.15 MilyonVaril
Saha Geliştirilmesi & Yapılacak Çalışmalar



MOLLA SAHASI



Keşif : 1974
Petrol : Üretiliyor
Jeolojik Alan : Molla sahası çoğukez dik ters faylarla ilişkili olan büyük antiklinallerle karakterize olan kıvrım alanında yer almaktadır. Molla yapısı sismik ile belirlenmiş olup güney tarafı muhtemelen normal veya ters fay ile sınırlanmış, kuzeydoğuya doğru dalan düz bir antiklinaldir.
Petrol Bölgesi : X, Siirt
Konumu : Kara Alanı
En Yakın Saha : Kastel Sahası 13 km. Kuzeyde
En Yakın Şehir : Diyarbakır - 24 km Kuzeybatıda
Ruhsat Durumu : X, Siirt Petrol Bölgeindeki ARI/AME-TMO/2260 hak sıra no.lu ruhsatta Aladdin Middle East Ltd. halen %30 ve Transmediterranean Oil ompany Ltd. %70 hisseye sahiptir.
Mevcut Sahibi : ARI/AME-TMO/2260 no.lu üretim sahasında Aladdin Middle East Ltd. %30 ve Transmediterranean Oil Company Ltd. %70 hisseyi elinde bulundurmaktadır.
Yüzey alanı : 1,937 Hektar
Keşif Yöntemi : Gravite verileri ve sismik inceleme
Başlıca Kaynak : Kretase karbonatları ve Silüriyen Dadaş şeylleri
Başlıca Örtü : Kampaniyen yaşlı killi Sayındere formasyonu, Silüriyen yaşlı Dadaş Şeylleri ve Alt
Keşif Kuyusu : Yasince-2
Tamamlama Tarihi : 08/08/1974



ZEYNEL, HASANCIK, GÜNEY HASANCIK,

DOĞU HASANCIK ve NEMRUT PETROL SAHALARI





Keşif :1990 (Zeynel) 1991 (Nemrut) 1994 (Hasancık-G.Hasancık) 2003 (D.Hasancık)
Petrol : Üretiliyor
Jeolojik Alan : Kıvrım alanı Adıyaman sahasında kuzeyden Adıyaman doğrultu atımlı fay kuşağı tarafından sınırlanmıştır. Adıyaman doğrultu atımlı fay kuşağı bir çizgisel yapı kuşağı olup sıkıştırma ve sol doğrultu atım hareketleri sonucunda oluşmuş doğrultuya paralel faylar ve kıvrımlar tarafından karakterize edilir. Yapılar bindirme ve kıvrım alanlarının kesişme alanlarını temsil ederler.
Petrol Bölgesi : XII - Gaziantep
Konumu : Kara Alanı
En Yakın Saha : Kahta - 11 km Güneydoğuda, Karakuş - 15 km Kuzeydoğuda
En Yakın Şehir : Adıyaman - 15 km Batıda
Ruhsat Durumu:XII Gaziantep Petrol Bölgesindeki AR/AME/2479 arama ruhsatı 25/12/1993 tarihinde Tur Kan Petrol Ltd. şirketinden Aladdin Middle East Ltd.şirketine devredilmiştir. Arama ruhsatı Aladdin Middle East Ltd. tarafından 15/08/1994 tarihinde işletme sahasına çevrilmiştir (ARI/AME/3170). ARI/AME-TMO/2569-3215 ve ARI/AME/2479-3170 hak sıra no.lu işletme sahalarının birleştirilmesi ile işletme sahasının hak sıra no.su ARI/AME-TMO/2569-2479/3215-3170 olmuştur.
Yüzey alanı : 9,800 Hektar
Mevcut Sahibi : İşletme sahasının ARI/AME-TMO/2569-3215 (Nemrut) kısmında AME %50 ve TMO %50 hisseye sahiptir. Kalan kısımda ise AME %100 hisseye sahiptir.
Keşif Yöntemi : Sismik ve Uydu çalışması
Başl. Rezervuar:Sayındere & Karabab-C formasyonları
Başlıca Kaynak : Kampaniyen yaşlı Karaboğaz Kireçtaşı, Türoniyen yaşlı Karababa-A üyesi
Başlıca Örtü : Paleosen yaşlı Germav ve Mestriştiyen yaşlı Kastel Formasyonları
Kuyu Sayısı : Zeynel sahasında 18, Hasancık, G.Hasancık ve D.Hasancık sahalarında 5 ve Nemrut sahasında 1 kuyu delinmiştir.


ZEYNEL SAHASI
Kuyu Sayısı : 18
Keşif Kuyusu : Zeynel-1
Tamamlama Tarihi : 10/12/1989
TD : 4921'
Kuyu Tabanı Fm : Karababa-B Formasyonu
Üretim Formasyonu : Sayındere, Karaboğaz, ve Karababa-C Formasyonu
Petrolün API Gravitesi : 23.1o - 23.8o API
Üretilebilir Rezerv : 4.32 Milyon Varil
Artakalan Üretilebilir Rezerv : 2.7 Milyon Varil

HASANCIK SAHASI
Kuyu Sayısı : 4
Keşif Kuyusu : Hasancık-1
Tamamlama Tarihi : 15/05/1994
TD : 3991'
Kuyu Tabanı Fm : Karababa-C Formasyonu
Üretim Formasyonu : Sayındere ve Karababa-C Formasyonları
Petrolün API Gravitesi : 15.5o API
Üretilebilir Rezerv : 1.27 Milyon VarilArtakalan Üretilebilir Rezerv : 1,246,299 Varil

DOĞU HASANCIK SAHASI
Kuyu Sayısı : 1
Keşif Kuyusu : Doğu Hasancık-1
Tamamlama Tarihi : 08/11/2002
TD : 3712'
Kuyu Tabanı Fm : Karaboğaz Formasyonu
Üretim Formasyonu : Kastel Formasyonu
Petrolün API Gravitesi : 12.2o API
Üretilebilir Rezerv : 497,860 Varil
Artakalan Üretilebilir Rezerv : 493,870 Varil

NEMRUT SAHASI
Kuyu Sayısı : 1
Keşif Kuyusu : Nemrut-1
Tamamlama Tarihi : 26/12/1989
TD : 5844'
Kuyu Tabanı Fm : Derdere Formasyonu
Üretim Formasyonu : Sayındere ve Karaboğaz Formasyonları
Petrolün API Gravitesi : 18o API
Üretilebilir Rezerv : 586,000 Varil
Artakalan Üretilebilir Rezerv : 386,281 Varil



CaddeboyCan

  • Ziyaretçi
Ynt: Türkiye'de petrol olduğunun kanıtı
« Yanıtla #1 : Mayıs 06, 2006, 06:29:18 ÖS »
Yazı çok bilgilendirici ilk önce teşekkürler. Ben jeoloji mühendisi adayı olarak Petrol için karadenizdende çok umutluyum tüm oluşum koşulları ve istenen tektonizma karadeniz için uygun bana umut veriyor yakındada çok uluslu firmalar sondajlara başlıyor hayırlısı........!

Maverick

  • Ziyaretçi
Ynt: Türkiye'de petrol olduğunun kanıtı
« Yanıtla #2 : Mayıs 06, 2006, 09:51:06 ÖS »
inşallah dediğin gibi çıkartılır şu petrollerimiz yoksa yine siyasi sebeblerden ört-bas'mı edilir belli olmaz

Mrija

  • İleti: 570
Ynt: Türkiye'de petrol olduğunun kanıtı
« Yanıtla #3 : Mayıs 06, 2006, 11:13:46 ÖS »
Mantıklı bence.

Güven

  • İleti: 1815
Ynt: Türkiye'de petrol olduğunun kanıtı
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2006, 08:09:46 ÖÖ »
BEnde bir jeofizik Müh olaRak ülkemizde petrol olmama ihtimalini olanazksız görüyorum