Gönderen Konu: hız limitleri mevzuat bilgisi  (Okunma sayısı 2219 defa)

hunace

  • İleti: 583
hız limitleri mevzuat bilgisi
« : Ağustos 08, 2009, 11:04:07 ÖÖ »
Arkadaşlar, güncel trafik kanunudan ve trafik yönetmeliğinden hız ile ilgili maddeleri aldım. mevzuat bilmeyen polislere karşı hakkımızı savunalım. (ceza yazmak isterse mutlaka bi madde bulunabilir o ayrı :) )


Karayolları Trafik Kanunu

Kanun Numarası                   : 2918
Kabul Tarihi                          : l3.l0.l983
Yayım Tarihi ve Sayısı          : l8.l0.l983-l8l95

Madde 7-
e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,

Hız kuralları
MADDE 50- Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları yönetmelikle belirlenir (Değişik: 17.10.1996-4199/21 md.).
            İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir (Değişik: 17.10.1996-4199/21 md.).
            En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur.
            Bu Kanun'la yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumuna göre azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur.
 
            Hız sınırlarına uyma
MADDE 51- Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 92.400.000 lira, yüzde otuzdan fazla aşan sürücülere 188.300.000 lira para cezası uygulanır. (Değişik: 08.01.2003-4785/4 md.)
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden  geçirilerek  sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri  iade edilir. (Değişik: 08.01.2003-4785/4 md.)
Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imali, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır.
Bu cihazları imal veya ithal edenler, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 1.143.100.000 liradan 1.904.400.000 liraya kadar hafif para cezası ve altı aydan sekiz aya kadar hafif hapis cezası ile, araçlarında bulunduran işletenler ise 760.900.000 liradan 1.143.100.000 liraya kadar hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu cihazların müsaderesine de hükmolunur. (Değişik: 08.01.2003-4785/4 md.)
Karayolları Trafik Yönetmeliği

Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 18/07/1997
Yayımlandığı R. Gazete Sayısı : 23053 Mükerrer


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri
Madde 11-
d) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle, bu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek.


İl ve İlçe Trafik Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 18-
f) Karayollarında gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belirlemek,

        Hız sınırları
       Madde 100- Karayolları Trafik Kanunu'nda ve Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki devlet ve il yollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek kayıt ve şartları ile şehiriçi ve şehirlerarası römorksuz taşıt cinsleri için saatteki en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.
 
ARAÇ CİNSİ   YERLEŞİM YERİ İÇİNDE     YERLEŞİM YERİ DIŞINDA   OTOYOLDA
Otomobil,   50                                     90                            120
Otobüs,   50                                     80                           100  Kilometredir.


Hız Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama
       Madde 101- Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse bu Yönetmeliğin 100. maddesinde belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar.
       Araç sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi kronometre veya değişik usullerle de ölçülerek tespit edilebilir.
       Geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla, bu Yönetmeliğin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesine göre işlem yapılmaz.
       Çeşitli araç cinslerine göre bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu azami hız sınırlarını, %10 nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesine göre işlem yapılmaz.
       Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar tarafından yol ve trafik durumu dikkate alınarak hız sınırlarının azami haddini belirten trafik işaret levhalarının bulunduğu yerlerde, tayin edilmiş olan hız sınırında seyreden taşıt sürücüleri hakkında da Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesine göre işlem yapılmaz.
       Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret bulunmayan yerleşim birimleri içinden veya civarından geçen şehirdışı karayollarının bu kesimlerinde, can ve mal güvenliği açısından, karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle yasaklanmış veya alt ve üst geçitlerle belirlenmiş ise ve hız yapmak yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil etmiyorsa, taşıt sürücüleri yol ve trafik durumunu dikkate alarak yönetmeliğin kendilerine tayin etmiş olduğu azami hız sınırları içerisinde seyredebilirler.
       Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tesbit veya sürücüleri ikaz edici her türlü cihazın imal ve ithali ile araçlarda bulundurulması yasaktır.


ceza miktarları--->  http://www.trafik.gov.tr/mevzuat/2009_yili_para_cezalari.zip


not: görüldüğü gibi koyu olarak yazdığım %10 luk tolerans payı sadece ilk limit içindir. yani benim yemiş olduğum ceza gibi basamak atlayip 2ye katlayan cezadaki hız sınırına hiç bir tolerans yok, hata payı yok.
yani 100 le yakalandin hiç bir ceza yok, 117 ile yakalandın 265 TL ceza var.

« Son Düzenleme: Ağustos 08, 2009, 11:08:34 ÖÖ Gönderen: hunace »HAKAN739

  • Ziyaretçi
Ynt: hız limitleri mevzuat bilgisi
« Yanıtla #1 : Ağustos 08, 2009, 11:53:32 ÖÖ »
paylaşım için teşekkürler...!

mali

  • İleti: 8034
Ynt: hız limitleri mevzuat bilgisi
« Yanıtla #2 : Ağustos 08, 2009, 12:41:56 ÖS »
paylaşım için teşekkürler

kaanpoyrazoglu

  • İleti: 318
Ynt: hız limitleri mevzuat bilgisi
« Yanıtla #3 : Ağustos 08, 2009, 01:14:31 ÖS »
paylaşım için tşkler fakat dediğiniz gibi istedikten sonra hertürlü ceza kesiyolar.. park halindeyken bana tehlikeli araç kullanımından ceza yazdılar mesela :D

Kifanhom

  • İleti: 603
Ynt: hız limitleri mevzuat bilgisi
« Yanıtla #4 : Ağustos 08, 2009, 01:39:56 ÖS »
teşekkürler bu faydalı bilgiler için
kurallara uyalım uymayanları uyaralım

Kifanhom

  • İleti: 603
Ynt: hız limitleri mevzuat bilgisi
« Yanıtla #5 : Ağustos 08, 2009, 01:40:41 ÖS »
tabii burası türkiye
uymayanı uyaralım derken kafaya levye yeme riski çok fazla
ne de olsa medeniyet bu :)