Gönderen Konu: Elektronik Kontrol Ünitesinin Bilgi Gönderdiği Elemanlar  (Okunma sayısı 3774 defa)

aRas

  • Furkan Aras Alağaç
  • İleti: 3334
Elektronik Kontrol Ünitesinin Bilgi Gönderdiği Elemanlar
« : Aralık 29, 2009, 08:34:56 ÖS »
ECU, işletme elemanlarıyla motorun çalışmasına müdahale eder. Bu komuta sistemi
içinde yer alan elemanlar;

􀂾 Yakıt sistemine (enjektörlerin püskürtme miktarına)
􀂾 Ateşleme sistemine (ateşleme avans miktarına)
􀂾 Karbon kanister ve şalterine (Karbon kanisterdeki yakıt buharına)
􀂾 EGR’ ye (artan azot oksit emisyonlarının müdahalesine)
􀂾 Çift röleye ( bobin, pompa vb. elemanların elektrik yönetimi)
􀂾 Diagnostik ikaz lambasına ( olası arızaların sürücüye iletimi)
􀂾 Elektronik gaz kelebeğine (yüke göre hava kontrol yönetimi)
􀂾 Yakıt pompasına (yakıtın sisteme taşınmasının kontrolü) müdahale eder.


1-)Enjektörler
Enjeksiyon sistemleri, motora çalışma koşullarına uygun olarak gerekli zamanda
gerekli miktardaki yakıtı sağlamak üzere düzenlenir. Enjeksiyon-ateşleme sistemi açısal
dönme hızı, giriş havası yoğunluğu, geriye dönük yoğunlaşma kontrolü diye bilinen bir
ölçüm sisteminden yararlanmaktadır. Pratikte sistem motor tarafından emilen hava miktarını
ölçmek için motor hızı (min-1) ile hava yoğunluğunu ( basınç ve sıcaklık derecesini )
kullanmaktadır. Her bir motor çevriminde, her silindire emilen havanın miktarı sadece emme
havası yoğunluğuna bağlı olmayıp, ayrıca silindir kapasitesi ve volumetrik verime bağlıdır.
Hava yoğunluğu motor tarafından emilen havanın yoğunluğu olarak alınmakta ve emme
manifoldunda ölçülen mutlak basınç ve sıcaklığa göre hesap edilmektedir. Volumetrik verim
silindirin dolma kat sayısı ile ilişkili bir parametredir. Bunun hesaplanması motorun çalışma
aralığında yapılan deneysel testler ile yapılır ve ECU’nun belleğine yerleştirilir. Emilen hava
miktarı bir kere saptandıktan sonra, sistemin istenen yakıt karışım konsantrasyonu için
yeterli yakıtın sağlanması gerekmektedir.Enjeksiyon sonu veya zamanlama palsi verilmeye başlandığı zaman, kontrol
ünitesinde işlenmiştir ve motorun hızına ve emme manifoldundaki basınca göre değişir.
Çalışma esnasında, ECU her bir silindir için bir enjektör olmak üzere, dört enjektörün sırayla
ve zamanlama değerine göre açılma zamanını, tam yanma oranına mümkün olduğunca yakın
bir hava-yakıt karışımı oluşturmak için hesaplar. ECU bu hesaplamalardan sonra
enjektörlerin açık kalma süresini kontrol etmek suretiyle püskürtme miktarını kumanda etmiş
olur.

2-)Ateşleme Sistemi
Çok değişik prensiplerle çalışan sistemler mevcuttur. Bu değişiklik araç modellerine
göre de farklı olabilir. Güç modülleri ile birlikte bir yüksek gerilim distribütörü enjeksiyonateşleme
kontrol ünitesinin içinde yer almaktadır. Marşa bastıktan sonra ECU aşağıdaki giriş
parametrelerine göre kendisine ait bellek haritasından değerler alarak temel avansa kumanda
eder. Bu parametreler;
􀂾 Motor dönüş hızı,
􀂾 Emme manifoldundan elde edilen mutlak basınç değeridir
Bu avans, giriş havasının ve soğutma suyunun sıcaklığına göre düzeltilir. Avans açısı
ayrıca aşağıdaki koşullar altında düzeltmeye tabi olur;
􀂾 Marş basma esnasında,
􀂾 Geçici olarak gaz verme ve yavaşlama durumunda,
􀂾 Yakıt kesme durumunda,
􀂾 Dönme hızını dengelemek durumunda,
􀂾 Otomatik vites kontrol ünitesi tarafından talep edildiğinde (dişli değişimi).
Elektronik kontrol ünitesi içerisinde programlanmış bulunan bir harita sayesinde
motor yüküne, manifolda emilen hava ve motor suyunun sıcaklığına göre avans ayarını
hesaplama yeteneğine sahiptir. Ateşlemeyi, ateşleme sırası gelen her bir silindir için
geciktirme olanağı mevcut olup bu durum, vuruntu ve zamanlama sensörleri tarafından
kaydedilen değerler yoluyla algılanır.

3-)Karbon Kanister Şalteri
Bu valfın görevi aktif karbon filtresi tarafından çekilip emme manifolduna yöneltilen
yakıt buharı miktarını enjeksiyon-ateşleme kontrol ünitesi aracılığı ile kontrol altına
almaktır.
Yakıt buharlarının, karışımı aşırı şekilde zenginleştirmesini önlemek için besleme
olmadığında bu valf kapalı kalmaktadır. Enjeksiyon-ateşleme kontrol ünitesi bu valfi
aşağıdaki şekilde kumanda eder:
􀂾 İlk çalıştırma esnasında solenoid valf, yakıt buharlarının karışımı aşırı şekilde
zenginleşmesini önlemek için kapalı kalır. Bu durum motor sıcaklığı önceden
belirlenmiş bir eşik derecesine erişinceye kadar kalır. (65°C civarı)
􀂾 Motor ısındığında, ECU solenoid’e sinyalin boş/dolu oranına göre açılmayı
düzenleyen (modüle eden) kare dalga bir sinyal yollar.
Bu şekilde ECU karışım konsantrasyonunda önemli değişiklikler oluşmasını önlemek
üzere gönderilen yakıt buharının miktarını kontrol altına alır.

4-)EGR Sistemi (Egzoz Dönüşüm Sistemi)
Yanma sonucu yanma odasında yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında, azot
oksitleri meydana gelir. Bunu önlemek için egzoz gazlarının küçük bir bölümü emme
manifolduna sevk edilmek suretiyle, yanma odasında meydana gelen sıcaklık ve basınç
düşürülür. Bu sayede azot oksit oranı % 60’a kadar azaltılır. Bir egzoz gazı geri sevk supabı,
egzoz gazının egzoz manifoldundan emme manifolduna akışına kumanda eder. Motor soğuk
iken ve gaz kelebeği tamamen veya tamama yakın açıldığında ayrıca rölantide veya gecikme
halinde egzoz gazı geri gönderme sistemi kötü bir hareket hali meydana getirebilir. Bu
sebepten dolayı sistem;
􀂾 Devir sayısı ölçme cihazı,
􀂾 Manyetik kumandalı vakum anahtarı (şalteri)
􀂾 Vakum kumandalı vakum anahtarı (şalteri)
􀂾 Vakum geciktirme supabı gibi, çalışma şartları ve gerektiğinde vakum üzerine
egzoz gazı geri gönderme supabını kapatan çeşitli kumanda (kontrol) elemanları
ile donatılmıştır.
Bu sistem, ABD ve Japonya’da kullanılan benzin motorlu taşıtlarda zorunlu olarak
kullanılmaktadır. Geri verilen egzoz gazı oranı iyi ayarlanmadığı takdirde, rölanti ve soğuk
çalışmada motorun veriminde düşme görülür. Beyin iki durumun arasında bir tanıma alanı
(haritası) ile pnomatik (havalı) bir kumanda supabı vasıtasıyla devreyi kontrol eder.
Bilgisayar, işletme koşullarına bağlı olarak kesit alanını değiştirerek, emme sistemine verilen
gaz miktarını ayarlar. Sisteme verilen gaz, karışımda yanma hızını düşürerek, yüksek yanma
sıcaklığının neden olduğu NOX oluşumunu, verimi fazla etkilemeden önler.

5-)Çift Röle
Sistemin akü voltajı ile beslenmesini sağlamak için otomotiv uygulamalarında
kullanılan tipte ikiz bir röleye yer verilmiştir. Bu tek bir gövde içine yerleştirilmiş normalde
açık tip olan iki ayrı rölenin birleşmesiyle elde edilen bir alet olup, görevi, elektronik kontrol
ünitesi ile yakıt enjeksiyon ve ateşleme sisteminin ana elemanlarına (pompa, bobin v.b.)
elektrik beslemesi yapmaktır. Sistemin aküdeki voltaj değişimlerinden korunması
gerekmektedir. Voltaj değişimine müdahale edilemez ise püskürtme süresi gibi önemli
değişkenler akünün voltaj dalgalanmasına bırakılmış olacaktır. Bu olayda yakıt püskürtme
palsi (sinyali) sürelerini etkiler.
aRas

  • Furkan Aras Alağaç
  • İleti: 3334
Ynt: Elektronik Kontrol Ünitesinin Bilgi Gönderdiği Elemanlar
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2009, 08:37:31 ÖS »
6-)Diagnostik İkaz Lambası
Araç motorundaki düzensiz ateşleme, düzensiz püskürtme, düzensiz emisyon verileri,
uygun olmayan yakıt gibi problemleri, sürücüye bilgi vermek amacıyla kullanılan gösterge
lambasıdır. ECU tarafından kumanda edilmektedir ve kontak açıkken yanar, marşla birlikte
sönmesi gerekir.

7-)Yakıt Pompası
Yakıt pompası, yakıt deposu içinde özel bir muhafaza içerisinde yer alır. Bunun amacı
elektrik motorunun aşırı derecede ısınmasını önlemek ve kömürlerin ve komütatörün
temizlenmesidir.
Pompa, pozitif yer değiştirmeli tiptedir. Rotor kontrol ünitesinin kumandası altında,
ikili röle tarafından direkt olarak akü voltajı ile beslenerek çalışır.

8-)ECU Entegre Soğutma Fonksiyonu
Bütün bu karmaşık işler ve ortamın sıcaklığı ECU’ nün çok ısınmasına sebep olur. ECU
kendisini soğutacak fanı da kontrol eder.

9-)Elektronik Gaz Kelebeği Kontrolü
Silindir dışında karışımı oluşturan buji ile ateşlemeli motorlarda gücü belirleyen ana faktör,
silindirin doldurulmasıdır. Elektronik gaz kelebeği ise gaz kelebeği hareketini, ECU
yardımıyla yapar. Gaz kelebeği, gaz pedal ve gaz kelebeği şalterini tek bir ünite halinde
toplamıştır. ECU, sürücünün isteğine bağlı olan gaz kelebeği aralığını hesaplar; motorun o
andaki şartlarına uygun olan ayarlamaları yapar; daha sonra da gaz pedalı konumuna göre
vites kutusuna sinyali gönderir. Gaz kelebeği şalteri, karşılıklı iki potansiyometresi ile
beraber, hareketlendirme komutlarına tam ve doğru cevap verir. Şekil 1.23’ te elektronik gaz
kelebeği kontrol sistemi görülmektedir.
Bu alt sistem motor çalışırken sürekli olarak gaz kelebeği boşluklarını etkileyen
hesaplamaları, sensörlerle kontrol eder. Sistemin yanlış uyarılara karşı verdiği ilk tepki,
gereğinden fazla olan sensörlere ve verilere bağlı olan operasyonları geri çevirmektir. Eğer
gereğinden fazla sinyal yoksa gaz kelebeği orijinal pozisyonuna gelir. Motronik sistemler,
ateşlemeyi, enjeksiyonu ve pek çok fonksiyonu yönetmek için elektronik gaz kelebeği
kontrolünü, ECU işletimi ile birleştirir. Bu sistem elektronik gaz kelebeği için ECU’ yu
gerekli hale getirmektedir.

10-)Diagnostik Soketler
ECU’nun kontrol ayar işlemleri bu soketler sayesinde yapılmaktadır. Üzerlerindeki
pin sayısına göre adlandırılırlar. Genellikle 3, 5, 16 pinli diagnostik soketler
kullanılmaktadır. Her marka ve modele göre araç üzerindeki yeri değişebilir. Araç üzerindeki
yeri arıza tespit cihazlarının belleğine yüklenmiştir. Cihaz üzerinde marka ve model
sorgulanarak yeri tespit edilir.

11-)Motor Rölanti Hızı Aktüatörü
Bu ayarlayıcı, kelebek valfı gövdesi içine ilave bir hava akışını (gaz pedalının serbest
kalması üzerine kelebekten gelen hava akışına paralel olarak) az veya çok açarak motor
rölanti hızını, yük durumu ne olursa olsun sabit tutan bir elektrik motorundan oluşur.
Dağıtıcının dönmesi ile verilen açıklık elektronik kontrol ünitesinin özel bir kısmı tarafından
gönderilen elektriki palslar ile kontrol altında tutulur. Bu elektrik motorunun dönüş yönüne
bağlı olarak dağıtıcı milinin iki yöne de dönmesine sebep olur.

aRas

  • Furkan Aras Alağaç
  • İleti: 3334
Ynt: Elektronik Kontrol Ünitesinin Bilgi Gönderdiği Elemanlar
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2009, 08:41:33 ÖS »
Umarım yararlı olu-R :)

+

ALINTI DEĞİLDİR !